Fundacja sakura

Regulamin kursów Języka Japońskiego

Kursy języka japońskiego dla młodzieży i dorosłych. U nas uczą tylko native speakerzy!

Rok szkolny 2023 - 2024

S A K U R A

regulamin

Zasady uczestnictwa w kursach języka japońskiego w Fundacji Sakura w roku szkolnym 2023/2024
Umowa uczestnictwa w kursie języka japońskiego

Niniejszy Regulamin Kursów Języka Japońskiego reguluje zasady uczestnictwa w kursach języka japońskiego w Fundacji Sakura.  Uczestnik kursu lub jego opiekuna prawny powinien zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go przed przystąpieniu do kursu języka japońskiego. Dokonanie opłaty za kurs równoznaczne jest z akceptacja regulaminu.

Organizator

Organizatorem zajęć jest Fundacja Krzewienia Kultury Japońskiej SAKURA, mieszcząca się w Warszawie, przy ulicy Próżnej 10, lok. 38. Stacjonarne kursy języka japońskiego odbywają się w siedzibie Fundacji SAKURA lub w miejscu wskazanym przez organizatora. Kursy ONLINE języka japońskiego odbywają się z wykorzystaniem platformy komunikacyjnej  ZOOM.

Długość kursu

Uczestnik kursu zapisuje się na 1 trymestr zajęć lekcyjnych (3 miesiące) z przedłużeniem na kolejny trymestr, o ile nie wyrazi chęci wcześniejszej rezygnacji, Rok szkolny podzielony jest na 3 trymestry: trymestr jesienny (październik, listopad, grudzień), trymestr zimowy (styczeń, luty, marzec), trymestr wiosenny (kwiecień, maj, czerwiec).
Studenci  zainteresowani nauką w okresie wakacyjnym, mogą kontynuować zajęcia w trymestrze letnim obejmującym okres od lipca do końca września.

Grupy

Grupy liczą przeciętnie od 6 do 8 osób. Grupa może zostać rozwiązana, gdy ilość studentów w grupie znacząco spadnie. W przypadku rozwiązania grupy Fundacja dołoży wszelkich starań aby zapewnić uczestnikowi kursu zajęcia w innej grupie na takim samym lub podobnym poziomie zaawansowania.

Lektorzy

Fundacja dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego poziomu nauczania, w tym prowadzenia zajęć językowych przez lektorów o właściwych kwalifikacjach. Nauczycielami języka japońskiego w Fundacji Sakura są wyłącznie osoby o narodowości japońskiej. 

Liczba zajęć

Podstawowy kurs języka japońskiego składa się z 12 spotkań w trymestrze (1 spotkanie = 2 lekcje 45 minutowe). Kurs intensywny składa się z 24 spotkań w trymestrze (1 spotkanie = 2 lekcje 45-minutowe). Rozliczenie zajęć następuje po zakończeniu roku szkolnego lub po zakończeniu trymestru, w przypadku wcześniejszej rezygnacji z kursu.

Uczestnicy kursów prywatnych liczbę zajęć mają ustalaną idwyidualnie.

Opłaty

W roku szkolnym 2023-2024, uczestnik kursu języka japońskiego opłaca kurs z góry za 1 trymestr nauki. Może także opłacać kurs co miesiąc.

Na 1 trymestr nauki kursu podstawowego (3 miesiące) składa się 12 spotkań (12 poniedziałków, 12 wtorków itd.). Jedno spotkanie to 2 lekcje 45-minutowe. 1 trymestr nauki to łącznie 24 lekcje 45-minutowe. Koszt jednej godziny lekcyjnej przy opłacie z góry za 1/2 lub 3 trymestry wynosi 32 zł. Przy opłacie za kurs co miesiąc, koszt 1 godziny lekcyjnej wynosi 34 zł.

Na 1 trymestr nauki kursu intensywnego (3 miesiące) składają się 24 spotkania (12 poniedziałków i 12 śród, lub 12 wtorków i 12 czwartków itp.). Jedno spotkanie to 2 lekcje 45-minutowe. 1 trymestr nauki to łącznie 48 lekcji 45-minutowych. Koszt jednej godziny lekcyjnej przy opłacie z góry za 1/2 lub 3 trymestry wynosi 30 zł. Przy opłacie za kurs co miesiąc, koszt 1 godziny lekcyjnej wynosi 32 zł.

Termin wnoszenia opłat

Opłatę za kurs należy wnosić najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego trymestru lub kolejnego miesiąca zajęć.

Za kurs języka japońskiego można płacić przelewem (preferowane) na konto bankowe Fundacji w banku BNP Paribas nr konta: 44 2030 0045 1110 0000 0386 0980 lub kartą/gotówką w szkole.

Zawieszenia

Student, który nie ureguluje opłaty za kurs w terminie wyznaczonym przez regulamin, może zostać zawieszony i tym samym nie będzie mógł uczestniczyć w lekcjach do czasu uregulowania zaległej opłaty.

Rezygnacje

Uczestnik kursu może zrezygnować z dalszej nauki przed lub po upływie określonego trymestru. Warunkiem przyjęcia rezygnacji jest mailowe (fundacja@sakura.org.pl) poinformowanie Fundacji o chęci rezygnacji z kursu.

Rezygnacja