Beni-shidare

  • Post author:
  • Post category:Sakura

Beni-shidare ベニシダレ Beni-shidare, Prunus pendula Maximowicz 'Rosea', Prunus ×subhirtella Miquel'Pendula Rubra',Cerasus itosakura f. itosakura ‘Rosea’, ベニシダレ Wiśnie płaczące były uprawiane w Japonii…

Czytaj dalejBeni-shidare