PODRĘCZNIKI

Gdzie mogę zakupić podręczniki do nauki języka japońskiego?

Podręczniki do nauki języka japońskiego Marugoto studenci mogą zakupić przed zajęciami w siedzibie naszej Fundacji w Warszawie przy ul. Próżnej 10. Uczestnikom kursów online języka japońskiego, książki wysyłamy pocztą.
Cena podręczników uzależniona jest od kursu jena do złotówki. Aktualny koszt podręczników (dla poziomów A1/A2) wynosi 80 zł.

Potrafi powiedzieć wyrazy podziękowania używając prostych struktur takich jak „dziękuję za twoją uprzejmość” przed gośćmi obecnymi na pożegnalnym przyjęciu przed przejściem kogoś na emeryturę (JF Can-do).

Potrafi wygłosić krótką i prostą przemowę, gratulując pannie młodej i panu młodemu, wyjaśniając swoją
relację z nimi itp. na przyjęciu weselnym przyjaciela lub na innych imprezach, jeśli pozwala się od czasu do
czasu spojrzeć na swoje notatki (JF Can – do).

Potrafi przedstawić w sposób szczegółowy słynne znaki, lokalne specjalności i inne cechy podczas oprowadzania ludzi po, na przykład, słynnych zabytkach jako profesjonalny przewodnik. Jeśli przygotowania są poczynione z wyprzedzeniem (JF Can – do).

Potrafi wyraziście i szczegółowo wyjaśnić własną propozycję i właściwie reagować na pytania, pokazując diagramy, wykresy itp. podczas np. spotkania dotyczącego jakiegoś planowania w miejscu pracy, jeśli wcześniej się do niego przygotuje (JF Can – do).

Potrafi przedstawić jasną, dobrze zbudowaną prezentację złożonego tematu, rozwijając i popierając dość obszernie swoje poglądy za pomocą pomocniczych punktów, uzasadnień i odpowiednich przykładów (CEFR Can- do).

Potrafi w sposób pewny i klarowny przedstawić złożony temat publiczności, która nie jest z nim zaznajomiona, nadając mu odpowiednią strukturę i dostosowując wystąpienie do potrzeb słuchaczy (CEFR Can- do).

Marugoto - podręczniki do nauki języka japońskiego
Marugoto: Japanese Language and Culture - to najnowszy podręcznik do nauki języka japońskiego, który wykorzystujemy na naszych lekcjach. Podręczniki do nauki języka japońskiego MARUGOTO przygotowano w oparciu o zasady JF Standard for Japanese-Language Education. JF Standard  to narzędzie pomagające w nauczaniu, nauce i ocenie znajomości języka japońskiego.

Gdzie mogę zakupić podręczniki do nauki języka japońskiego?

Podręczniki do nauki języka japońskiego Marugoto studenci mogą zakupić przed zajęciami w siedzibie naszej Fundacji w Warszawie przy ul. Próżnej 10. Uczestnikom kursów online języka japońskiego, książki wysyłamy pocztą.
Cena podręczników uzależniona jest od kursu jena do złotówki. Aktualny koszt podręczników (dla poziomów A1/A2) wynosi 80 zł.

Skala JF Standard

Poziomy skali JF Standard dla języka japońskiego, nie zależą od tego, jaką gramatykę znasz, ani ile znasz słów lub znaków kanji, ale od tego co możesz osiągnąć opanowując konkretny poziom języka japońskiego.

Zdania zaczynające się od „Potrafię…”( zdania Can-do [ang]), opisują umiejętność wykonywania różnych zadań i są podzielone na sześć poziomów od A1 do C2. Te sześć poziomów jest takich samych, jak te używane w Skali Rady Europy - CEFR, więc swoją znajomość japońskiego można zrozumieć za pomocą poziomów, które są wspólne z poziomami używanymi w innych językach.

Standard JF składa się zarówno z Can-do CEFR jak i Can-do JF.
Zdania can-do CEFR to uniwersalne grupy słów, które razem z innymi, opisuj treść przekazu podczas gdy zdania Can-do JF to przykłady praktycznych ćwiczeń językowych związanych z sytuacjami, w których używasz japońskiego. Ustalając cele nauczania, możesz zaplanować swoją naukę tak, aby skupiała się na rzeczywistej komunikacji.

CEFR (Common European Framework of Reference) to skrót od Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest szeroko wprowadzany jako wspólne ramy dla nauki języków i edukacji na całym świecie.

Basic User A1/A2 (Poziom podstawowy)
 • potrafi zrozumieć i stosować znane mu wyrażenia dotyczące życia codziennego oraz bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące zaspokajania potrzeb konkretnego typu
 • potrafi przedstawić siebie i innych oraz potrafi zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące danych osobowych, takich jak miejsce zamieszkania, osoby, które zna i rzeczy, które posiada
 • może wchodzić w interakcje w prosty sposób, pod warunkiem, że druga osoba mówi powoli i wyraźnie oraz chce pomóc
 • potrafi zrozumieć zdania i często używane wyrażenia w zakresie tematów najbardziej dla niego istotnych (np. bardzo podstawowe informacje osobiste i rodzinne, zakupy, geografia lokalna, zatrudnienie)
 • potrafi porozumiewać się wykonując proste i rutynowe zadania wymagające prostej i bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i rutynowe
 • potrafi opisać w prosty sposób aspekty swojego pochodzenia, najbliższego otoczenia i spraw w obszarach bezpośredniej potrzeby.
Independent User B1/B2 (Poziom średniozaawansowany)
 • potrafi zrozumieć główne punkty jasnego, standardowego przekazu w znanych sprawach spotykanych regularnie w pracy, szkole, czasie wolnym, itp.
 • potrafi poradzić sobie z większością sytuacji, które mogą się zdarzyć podczas podróży w obszarze, gdzie mówi się tym językiem
 • potrafi tworzyć proste, spójne teksty na tematy, które są mu znane lub go interesują
 • potrafi opisywać doświadczenia i wydarzenia, marzenia, nadzieje i ambicje, a także krótko uzasadniać i wyjaśniać swoje opinie i plany
 • potrafi zrozumieć główne myśli zawarte w złożonych tekstach dotyczących zarówno konkretnych, jak i abstrakcyjnych tematów, w tym dyskusji technicznych w swojej dziedzinie specjalizacji
 • potrafi porozumiewać się z płynnością i spontanicznością, która sprawia, że regularne kontakty z rodzimymi użytkownikami języka są całkiem możliwe i nie obciążają żadnej ze stron
 • potrafi formułować przejrzyste, szczegółowe teksty w szerokim zakresie tematów oraz wyjaśnić swój punkt widzenia na aktualną kwestię, podając zalety i wady różnych rozwiązań
Proficient User C1/C2 (Poziom zaawansowany)
 • potrafi zrozumieć szeroki zakres wymagających, dłuższych tekstów i rozpoznać ich ukryte znaczenie
 • potrafi wypowiadać się płynnie i spontanicznie, bez zbyt widocznego szukania określeń
 • potrafi używać języka w sposób elastyczny i skuteczny dla celów społecznych, akademickich i zawodowych
 • potrafi tworzyć przejrzyste, dobrze zbudowane, szczegółowe teksty na złożone tematy, wykazując kontrolowane użycie schematów organizacyjnych, łączników i środków spajających
 • potrafi z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta
 • potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł mówionych i pisanych, rekonstruując argumenty i relacje w spójnej prezentacji
 • potrafi wypowiadać się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie, różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych sytuacjach

MARUGOTO

Marugoto Rikai Starter i Marugoto Rikai Elementary to podstawowe podręczniki do nauki języka japońskiego, które należy zakupić w szkole  przed zajęciami (uczestnikom kursów online podręczniki wysyłamy pocztą). Katsudoo zawiera materiały pomocnicze, wykorzystywane przez naszych nauczycieli na zajęciach.  Ceny podręczników: Starter (A1) Rikai – 80 zł, Starter (A1) Katsudoo – 80 zł, Elementary 1 (A2) Katsudoo -80 zł, Elementary 1 (A2) Rikai – 80 zł, Elementary 2 (A2) Katsudoo – 80 zł, Elementary 2 (A2) Rikai – 80 zł, Pre-Intermediate (A2/B1) – 90 zł, Intermediate 1 (B1) – 110 zł, Intermediate 2 (B1) – 120 zł → Przejdź do strony głównej

SOMEI YOSHINO

S O M E I Y O S H I N O

Różne odmiany wiśni


Sakura to nie tylko Somei Yoshino. Na naszej stronie znajdziecie zdjęcia i opisy najważniejszych odmian japońskiej wiśni. Niektóre z nich już posadziliśmy lub posadzimy w przyszłości w naszym sakurkowym parku. 

Somei Yoshino  (ソメイヨシノ, 染井吉野, Prunus x Yedoensis, Yoshino cherry, Wiśnia jedońska) – to najbardziej popularna w Japonii odmiana wiśni z pojedynczymi, bladoróżowymi i pięciopłatkowymi kwiatami o delikatnym zapachu.

Ogrodnicy w Komagome (Tokio) rozpoczęli sprzedaż tej odmiany wiśni z końcem okresu Edo (połowa XIX wieku).

Drzewa zaczęto nazywać Somei Yoshino, gdzie “Somei” w przedrostku to obecnie jedna z dzielnic Komagome (dawniej wioską), by odróżnić nową odmianę sakury od sakury dzikiej (Yamazakura) rosnącej na zboczach góry Yoshino w Nara.

Wcześniej ogrodnicy w Somei sprzedawali tę odmianę sakury pod nazwą Yoshino (prawdopodobnie bez związku z górą Yoshino).

W okresie Edo (okres izolacji Japonii) niezwykle intensywnie rozwijała się hodowla roślin. Było to po części zasługą szkółkarzy, mających nieraz ogromne umiejętności w rozmnażaniu i uprawie roślin.

Wielu z nich posiadało ogromne kolekcje roślin, wydając także książki. Pokazy i targi kwiatów przyciągały każdą klasę społeczeństwa. Ludzie zaczęli interesować się niezwykłymi roślinami o oryginalnych kwiatach czy ciekawym kształcie liści.

Jedną z największych szkółek w wiosce Somei prowadzona była przez Ito Ihei, którego rodzina sprowadziła się do wioski na początku XVII wieku. Najprawdopodobniej to właśnie w szkółce Ito Ihei powstało pierwsze drzewko Somei Yoshino. 

Dowiedz się więcej: https://sakura.org.pl/somei-yoshino/