W Japonii kobiety będą miały lepiej

  • Post category:Blog
S A K U R A

W Japonii kobiety będą miały lepiej

Rząd Japonii przyjął pakiet ustaw mających na celu wzmocnienie pozycji kobiet w biznesie i polityce oraz pomoc samotnym matkom w zapewnieniu wsparcia dzieciom od ich byłych mężów.

Zgodnie z polityką przyspieszenie wysiłków w celu dalszego zwiększenia liczby kobiet w zarządach firm i na arenie politycznej jest „sprawą pilną”, ponieważ obecność kobiet w tych obszarach pozostaje nadal niska. W ubiegłym roku Japonia znalazła się na 121. miejscu wśród 153 krajów w rankingu różnic pod względem płci na Światowym Forum Ekonomicznym, spadając ze 110 miejsca rok wcześniej i będąc na ostatnim miejscu wśród głównych gospodarek rozwiniętych.

Kobiety zajmowały tylko 15 % wyższych i kierowniczych stanowisk w biznesie, a odsetek kobiet ustawodawców wynosił 10 % w izbie niższej i 23 % w izbie wyższej japońskiego parlamentu.

Rząd wezwał do rozpowszechniania wśród organów biznesowych świadomości na temat potrzeby promowania udziału kobiet i zbadania przyczyn ich niskiej reprezentacji.

Aby zidentyfikować przeszkody utrudniające kobietom wejście do polityki, rząd przeprowadzi również ankietę dotyczącą molestowania skierowaną do kobiet-kandydatek i kobiet-polityków.

Ponieważ unikanie płatności alimentów przez rozwiedzionych ojców często powoduje, że samotne matki i ich dzieci popadają w ubóstwo, rząd dokona przeglądu systemów innych krajów i rozważy zmianę prawa w celu lepszego egzekwowania płatności w Japonii.

Premier Shinzo Abe powiedział na spotkaniu, na którym przyjęto nową politykę wobec kobiet, że rząd „zacznie studiować poprawki prawne w celu wsparcia kobiet w trudnych sytuacjach”. Badanie fiskalne 2016 przeprowadzone przez ministerstwo pomocy społecznej wykazało, że tylko 24,3% gospodarstw domowych samotnie wychowujących dzieci w kraju otrzymało alimenty od ojców po rozwodzie. Kobiety w Japonii również zarabiają znacznie mniej niż mężczyźni, a wiele z nich pracuje jako pracownicy kontraktowi (czyli bez stałych umów).

W 2018 r. mężczyźni w Japonii zarobili średnio 5,45 mln jenów rocznie (51 000 USD) – prawie dwa razy więcej niż kobiety, które zarobiły 2,93 mln jenów.

Najnowsza polityka rządu obejmuje także wzmożone wysiłki na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet.

W oparciu o odrębną politykę opracowaną w zeszłym miesiącu w celu wzmocnienia środków przeciwko przestępstwom seksualnym i przemocy seksualnej, rząd w ciągu najbliższych trzech lat skupi się na zapewnieniu lepszego wsparcia dla ofiar oraz promowaniu edukacji i świadomości w celu zapobiegania takim przestępstwom i przemocy.

Ponieważ koronawirus zmusił ludzi do spędzania większej ilości czasu w domu, co prowadzi do zwiększenia liczby przypadków przemocy domowej, rząd zapewni 24-godzinną konsultację przez telefon i e-mail.